YUSEF U QASI
Kra n teqṣiṭ akken

1516726685696-1


Yusef u Qasi Amedya n tmussni

Amedya n tmussni Yusef u Qasi http://afara.blog4ever.xyz/amedyaz-yusef-u-qasi Amar Tafat a partagé un lien . 27 décemb...

https://amartafat.blogspot.com

Yusef u Qasi d yiwen umedyaz ameqwran, si tama n At Jennad, yedder aṭas deg At Yanni. Yella di tallit n 17.sd.MΣ. D yiwen n umedyaz yessefran aṭas. Isefra-s ijmeɛ-iten-id wemyaru ameqwran: Lmulud n At Mɛemmeṛ, deg wedlis yura  «Isefra n Teqbaylit Iqbuṛen»
Ihi yiwwas deg At Wasif yiwen weqcic yenna-yas i Yusef U Qasi « yak d kečč i-s-yennan, snat n tuddar nni keffunt, syen ur zegger s-ani? »
Irra-yas dda Yusef « i snat n tuddar nni, ur yidsent sɛadleγ yiwen». Yulles-as yenna-yas:
« nek d At Yanni grent tesγar, nutni ynu, nek baneγ nnsen, nek ur lliγ d anekkaṛ, nutni ssnen i d ttaken»
Tamussni>>
[inzan n teqbaylit]
«win ur nxeddem lxiṛ, d lmut-is ay axiṛ, win ixeddmen lxiṛ, ur yettili bxiṛ»
Qqaren daγen:«ur xeddem lxiṛ, ur k itabaɛ cceṛ»