AΓWDAF
Tazmert n Yillew meqweṛet, isnulfa-d imdanen s yal ini, yesnulfa-d win γezzifen, yerna d win umi neqqar meẓẓi, yal wa yega-yas anamek, anagar win ur s nehwi.
A ttafeḍ yiwen d aγwdaf, lweḥc γures d imezgi, teddun yides am tmeṭṭut, ma weḥedes ad ikwerneni, ittagwad ula d taweṭṭuf γef ufus-is m'ar'a d tali, amdan yellan d amussnaw, s talwit ara tt yezwi, netta yeddem-d aɛekwaz ad yesker yides imeṛẓi, netta annect bwelγem, nettat annect n yizi.
Yif-it win umi neqqar"meẓẓi"
Γas ulama netta d awdec, maca ur yesɛi tugdi, yeččuṛ aṭas d anamek, yesɛa ṭbiɛa akw d tigzi, a k iselmed a k iḥudd, ticki i s tegreḍ tiγri, ur tent iḍellu kan akka, alama tḥawel-as tfidi, teẓṛiḍ amennuγ d taxeddaɛt, ungif mara yettali, iwet-it yuγal γef kuz, afewad-is ar ineggi, yessen amek yesrus tiγrit, neqqar-as "wa d ṛṛami".
Yesseγzef-as Yillew di laɛmeṛ, γas akken neqqar-as: mez'zi. Sarameγ-as teγzi leγzi laɛmeṛ, i win yellan d aɛeṛḍi.
—————
Asefru n Si Muḥ U Mḥend>>
Ideweṛ lbabuṛ yuγwas
Medden akw slan-as
I-gexleq Llah di llγaci
Sliγ neddhen ṛiyas
Kul wa s llkarṭa-s
Iɛesasen γef lleḥwaci
Yiwen am nekki ḥtalen-as
Ṛuḥen ğğant wayetma-s
Qqaren-as wa d aḥcayci.
—————————————
Inzan "Iḥbiben yessdukkel nnif, d lεaṛ ma yexdaε yiwen"

  AMSAWAL
Ur ttraɣ taḍṣa tawṛaɣt
Yal aẓi udfaɣt
Taneẓṛuft illen idurar
A k iniɣ rezgg walaɣt
Win yessɛan tallaɣt
Ur yettceggiḥ di lesrar
Cacnaq yuɣal-ed cummaɣt
S-igenni refdaɣt
Ḥeznen ula d igudar

          A. Tafat

Amawal atrar:
Aẓi: region
udfaɣ: kecmaɣ
taneẓṛuft: ṣeḥṛa
---------------
 AMSAWAL
Ata wul - iw iqelleq
Yra ad ifelleq
F imeslayen-ik uzligen
Awal-is bezzaf inaq
Di tbuhcict ixenneq
Ala Rebbi i k izemren
Meggraɣ lqeṛḍ d imzemmeq
Tafekka-w tenddaq
Ttraɣ asuref d ayen

         A. TAFAT
------------------------
   LLEXYAL

Tafekka ibedden am lexyal
Yeqqar "awer d-terr aqnuc!!"
Lefhama ur d-tegwra deg gfuɣal
Win yessɛan llǧehdd a t iḥuc
Win yessɛan tarbaεt n leɣwal
Ma d uzzal ar dat ihucc
Ma d win yessɛan ṛeḥba geɣyal
Ad yectiq uma d akerruc

          A. TAFAT