20151015_111027

Tafelwit n unaẓuṛ Belεid Ibeɣɣucen


 Sɣur, Amar Tafat

Tatut yal tikelt tbequ a ttneɣ anaẓuṛ, maca tira yal tikelt tettarra-t-id ɣer tudert di yal akud di yal tallit, aṭas n inaẓuṛen i-yellan di tmurt n Leqbayel, yal wa d acu n tḥirfatt yessmuhul, nessarem ad uɣalen a-d-binen imuhal nnsen, akken ad sen tuɣal tejmilt s wayes uklalen s tira neɣ s wesmekti sɣur kra n tudukla. Acimi ala? D awezɣi ad neǧǧ anaẓuṛ n tidett akken a-s-tuɣal tbarda, neɣ a t yali uɣebbaṛ. Yal anaẓuṛ yuklal tajmilt, acku d anaẓuṛ i ɣ d-yettaken cbaḥa n ugama nneɣ d yedles nneɣ, wama leḥyuḍ nneɣ ad qqimen d ilmawen, neɣ allaɣ ammer ad yeffukti, adabu di tmurt-a yra ad yessaεṛeq abrid ɣer unaẓuṛ d umussnaw. "Agejdur a t leqmen" a k inin d anaẓuṛ, neɣ d amussnaw!! Netta nni ay uḥdiqen, teẓṛam akken, anaẓuṛ d win i-d-yegan tiɣawsiwin icebḥen, si telwiḥin n taklut, ɣer userɣet, ɣer uẓawan; amussnaw am unaẓuṛ, d aḥeddad n wawal di tazwara, amussnaw deg wakud n yimira, ayen i s tenniḍ a k yini aqli, si tira, ɣer usefru, ɣer yinaw, ɣer usarag, ɣer yedlisen, ur k yeqqar ara " tagi d aqerrif" neɣ "tagi tewεeṛ", neɣ ad yili d aɣenja. Llan wid ssulin s tejεalt kan akka nutni d inaẓuṛen n wakud, maca ur yelli d imussnawen n yal akud, a naf wwin isem deg ymuhal nnsen yili nutni d ttimeclac i d fkan.

--------------------------------
amawal:
anaẓuṛ : artiste
yessmuhul : ixeddem
imuhal : œuvres
taklut : peinture
agama : nature
imira : actuellement
inaw : discours

----------------------------------------

TAẒUṚI N TAKLUT TACEMMUƐT

 

bougie - Exposition Peinture

bougie : Depuis tout jeune, Autodidacte sur le plan Artistique, dans des conditions rudimentaires et surtout périlleuse sur le plan expressif, l...

https://www.expositionpeinture.com