Asmekti n win yegan tazwert i-wass-a n Tmaziɣt.

FB_IMG_15113406030635516


Yewweḍ-ed wesmekti n umussnaw ameqqran Lmulud n At Mεemmeṛ, ad yettwaṛḥem, argaz yefran tamsalt n Tmaziɣt di Lezzayer. Am akken ur ntettu imeɣnasen n 80, 22 n imeḥbas di Tazult, a nernu ɣures 20 yebrir 80, maca Dda Lmulud yal tikelt nettaf-it d azamul deg wayen yeḍṛan meṛṛa, amedya : aselmed amezwaru n Tmaziɣt di tseddawit talemmast, asarag amezwaru di 10 meɣres 1980, yili ɣef wagi i-d-tekker, syen akkin taqṣiṭ tettkemmil, imeɣnasen s-immal ttadfen-ed ɣer leqdic n Tmaziɣt.

 

Ihi Dda Lmulud nekwni yakw d arraw-is. Dda Lmulud d anifi, yewwi-d aẓaṛ di tjaddit, Tamaziɣt tebɣa a ttejlu ɣef tikelt, netta d warraw-is rrantt-id, nedεa-yas amkan di lǧennet.

                 Amar Tafat 

------------------------------------

Nessawel i tdukliwin
--------------------------------
Lmulud n At Mɛmmeṛ yemmut s wemxix n temzirezt(tomobile) di Ɛin Defla, ass n 26 di fuṛaṛ 1989 m' i-d-yuɣal di Lmeṛṛuk yega asarag ɣef Tmaziɣt di Wejda. Dda Lmulud d yiwen wemdan yeɣran aṭas, yessaweḍ tamussni ɣer tillist-is, yura, yessnulfa-d, yesselmed, yerra-d ayen yejlan, yemmut yeǧǧa-yaɣ-d tidett.
D aymi i-d-yewwi a t-id nessmektay yal tikelt, yuklal tajmilt yal aseggas. Yewwi-d i tdukliwin tidelsanin yellan la qeddcent deg wennar, akken ad beggsent tikelt-a ɣer usmekti n Umussnaw N Tmazɣa ! Tanmirt-is i Yillew imi i t nekseb. Am yal tikelt ɣer taggara n fuṛaṛ ywata a nwali awal ɣef Dda Lmulud yegwet s waṭas, d ayen s wayes ara yumer (yefṛeḥ) wegdud Azzayri ladɣa tura bdan ara d-ttakwin.