💥D acu tenna Yemma Xliǧa Tukrift ɣef tegrest, d asefru :
<><><><><><><><><>
Laɛca neǧǧa d lɣimar
Cceṛq d lɣerb ssulsen
La regwlen medden akw s axxam
Seg smum la d ittrusen
Ṣbeḥ nekker-ed akw la ɣyaṛ
Yeffeɣ lmal ad akw ksen
Mi deg wfus Llah ay nella
Ḥaṛṛ a lɛibad w'ittaysen

P120208-11


---------------------

Asefru yettwakkes-ed deg wedlis "Isefra n Teqbaylit Iqburen" Mulud Mɛemri (poèmes kabyle ancien)