FB_IMG_15257626922491262

Asefru
 
At-a wakud n ukeṛmus
ussan yelhan di lexṛif
yezga di lǧib-iw lmus
s-uqerrac tedduɣ f rrif
m'i-d-kkseɣ tikeṛmusin
i-tsegwrit kkseɣ lḥif
icelman ur ten ḍeqraɣ
yella weɣyul ad ten isif
tibexsisin a-d-rnunt
ẓidit ur ssεint urrif
setteɣ alama d εecrin
uɣalent-iyi am lkif
ur ssεint isennanen
d ttisehlanin ay uḍṛif !

           Amar Tafat
Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.