AMAR TAFAT ΓER USEFRU:


TAMEDYAZT SƔUR AMAR TAFAT - ABRID ( la Rue )

TASARTIT AKW D YEDLES ---------------------------------- Eyyaw a nebnut tamurt S tsartit akw d yedles A d teffeɣ tussna meqwṛen Yis...

http://amartafat.canalblog.com

TIRA D WAWAL 

 Awal d tira, si zik nnsen

lhan ttselliken

 qqaren d awal i-tent

iferrun yal tikelt
anda ulac awal d tira
yal talluft teqqim
Awal yettawi-d tifrat
di yal taɣult di tmetti
imedyaten gwten
ur yella kan d amedya:
d imenɣi ger watmaten
neɣ d tifrat n welzaz
neɣ d tamsalt n tḥirfatt
neɣ d taɣawsa tatiknolojit
neɣ d tudert meṛṛa
yerzan imdanen amek d wamek
ara ddun, asuddes nnsen
d waṭas n iberdan n tudert
tudert n warrac, tudert n yergazen
tudert n tlawin yulin
tudert n tullas yeɣran
Aṣaduf n tudert llan aṭas
yebna ɣef llsas d yeɣraben 
am wexxam deg i tzedɣem
yebna ɣef tezdeg, tamussni
n wawal d unamek, asuddes
yal taɣawsa a tili gwemkan-is
tiḥeṛci i win yran a-k yehqer
amennuɣ ɣef izerfan
tasertit idles taɣerma
idlisen tiɣawsiwin n usiweḍ
ɣer imeẓẓuɣen n yemdanen
yecban asekles, n cd d dvd
yelha yal anaẓuṛ yelhan
tizlatin neɣ d isefra
d idlisen mucaεen s yal
tameslayt yecban tamaziɣt
wigi beṛra n wexxam
xdem-iten di tmetti
rnu aṣeggem n tmetti
d teywalt d wayen i d-yezzin 
meṛṛa i wemdan di 
tudert-is n yal ass, artg...

 

    I d-yura Amar Tafat

 


  Aḥuskay

20180131_175658-1-1

Afṛux ucbiḥ d aḥuskay
ɣa εelli ur d-ttrusu
Sani i-k-yehwa ṛḥel
Awi lexbaṛ d asaru
ma tufiḍ adrar zger-it
ur ttkal ɣef yal agu
tamurt ma s-udfel teṛmel
ur tettu ṛeẓ-ed asalu


Tillufa

Amɣar yessedhuy arrac
Tafunast tessrugmut
I-wemεic anda yella? 
Lliɣ tawwurt babεen-d izamaren
Tillufa brant-ed
Γur-i a d kemzent am ulli
Amcic yettmiẓid
Yessuffuɣ-ed accaren-is
Aberkan d umellal ur zdin
Anwa yessemɣuren iman-is?
Anwa yessnen izerfan-is
Tattefaḥt tettzuxu s ijeğğigen-is
Taxeṛṛubt bran icuḍaḍ-is


TUGNIWIN D TBIDYUTIN

 


 

 La belle poésie Kabyle de Amar Tafat


 

📳Asarag(conférence) ●γef tmedyazt sγur Amar Tafat sur la poèsie kabyle


📳Asarag(conférence) ●γef tmedyazt sγur Amar Tafat sur la poèsie kabyle

images (4)