• Tametti
Anda i-d-tegwra tejmaεt
n taddart ?

Zik deg wansayen, mi d-tekkreḍ taṣebḥit a-d-tafeḍ kra n lɣcai deg wegni n taddart, ttemlilin-ed ɣer yiwen n wemkan qqaren-as "tajmaεt". Tajmaεt tettwaṣki(tebna) s teblaḍin tibelbaḍin, fellasent ttɣiman imɣaren d yergazen imeqqranen n taddart. Din i yella yal rezgg d lbaṛaka, a-d-tessleḍ awal yessεan anamek, a-d-teẓṛeḍ medden, a-k-walin ad ten twaliḍ, a tqessreḍ, a-d-tessleḍ asalli n lfeṛḥ d lqeṛḥ. Ihi tura ibeddel wakud, tiblaḍin nni ttwahuddent, mi d-tekkreḍ taṣebḥit a-d-tafeḍ taddart texla, ula di yal akud akken, d taṣebḥit neɣ ɣef imekli neɣ  tameddit! Yegwra-d ǧamaε n tẓallit d llqahwa kan. Lɣaci uɣalen ǧǧan leqdic, ǧǧan tadukli armi ur ttemlilin ara, nuɣal armi "ad ttexlu taddart ur tselleḍ ara!!" akken qqaren deg yinzi aqbuṛ . I-syen akkin ula wukud teqqimeḍ; ula wukud tedduḍ; ula wukud thedṛeḍ, ulac anda ara d-tessleḍ awal. Ad naf medden dhan d lecɣal nnsen, d uεebbuḍ nnsen, yal wa d anda yewet ixef-is, wa di tilibizyu, wa di diminu, wa deg portable, ma d lecɣal i-ten yerzan ad ttwamehlen iman nnsen!
Aya yekka-d deg wesnegmi(l'evolution), maca nekwni yewwi-d ad nqaṛeε iman nneɣ ɣef wasif-is m'ara ɣ yawi d asawen, ur d-yewwi ara ad neḍfeṛ kan amaynut ad neǧǧ ansayen, yili degsen tadawsa, amedya am win inehṛen tamezirezt (tomobile), ma yella iḍefeṛ-itt kan nettat, ur d-yettrusu ara s-ufellas, ur iteddu ɣef uḍaṛ(ur d-yelli kra), ur ittazzal ara kra atan wemdan nni ad yuɣal d anεaybu, rekba nni iman-is war tikli ɣef uḍaṛ, warraw-is tazzla a-s-tuɣal d aṭan, ad kersen iẓuṛan-is, tafekka-s ad ttessbek am zzit nni igersen, taggara-ines wis amek?! Ihi ad tt nfak akka, asnegmi yelha, amezruy d wansayen ulac ayen i-ten yifen. Yewwi-d yal tikelt ad nettḍilli ɣer weqdim, imi netta yessεa tudert zeddigen. Am akken yella daɣen wemgirred ger taddart d ttemdint, ad naf tamdint tehla i tmezduɣt ulac ayen i-tt-yifen, maca daɣen taddart s wazal-is, yessεan agama(la nature) d ubeḥri azeddgan i turin, yessεan lqaεa iṣeḥḥan mgal tixeṣṣaṛin n zelzali abaεda!

Screenshot_2018-10-13-23-11-51-1

FB_IMG_14854192523865848

 


                  AMAR TAFAT IZARAZEN